Kastanety

Kastanety

Posledný týždeň pred Vianocami sme dostali pozvanie na hodinu v hudobnej škole môjho syna - teda na spoločné muzicírovanie rodičov s deťmi. Je to zatiaľ predprípravka a ja som mala možnosť po prvýkrát vidieť priebeh celej hodiny (a veľmi sa mi páčila).  Jednou z tém bol aj Luskáčik. Do taktu si deti pomáhali vlastnoručne vyrobenými kastanetami. Orechové škrupiny prilepili na obdĺžnik, pri ktorom som nevedela presne zadefinovať, z akého materiálu pochádza - niečo medzi tvrdým kartónom a umelou hmotou. Na predchádzajúcej hodine si ho každý vyfarbil podľa vlastnej fantázie a z druhej strany nalepil škrupiny. Pani učiteľka ich preložila napoly a rozdala majiteľom. Deti potom do taktu Luskáčika vyklepávali kastanetami a spievali: "Ich knacke die Nüsse Tag und Nacht..."