Traja králi

15.06.2010 22:20

V Biblii sú označovaní ako ´magoi´ (z gréc.), teda mágovia či mudrci. V Novom testamente sa nespomína nič o ´svätých´ alebo o kráľoch, dokonca tam nenájdete ani číslo 3. To sa spája pravdepodobne s počtom uvedených darov - zlatom, myrhou a kadidlom.
Na dávnejších maľbách je vidno dvoch až ôsmich mágov, ktorí navštívili Betlehém, stajňu, v ktorej sa narodil Ježiš. Podľa latinskej tradície sa od 6. storočia volajú traja králi: Caspar, Melichar a Baltazár. Začiatočné písmená ich mien sú odvodené z požehnania:´Christus mansionem benedicat´(Kristus/Boh nech žehná tento dom).

—————

Späť