Sv. Mikuláš

15.06.2010 21:46

6. december je sviatkom Sv. Mikuláša, ktorý patrí medzi najobľúbenejšich svätých, a to nielen u detí.
Žil v prvej polovici 4. storočia a pravdepodobne bol biskupom v Myre (dnešné Demre v Turecku). Priame a historicky podložené dokumenty z tohoto obdobia k jeho osobe a životu bohužiaľ neexistujú. Prvé zmienky o ňom pochádzajú až približne zo 7. storočia, napr. od Andreasa z Kréty či mnícha Johannesa z Konstantinopolu. Podľa viacerých zdrojov sa narodil v Patare v Lýcii, na južnom pobreží Malej Ázie okolo roku 270 až 286. V 19 rokoch bol pravdepodobne svojim strýkom, taktiež Mikulášom, vysvätený za kňaza a stal sa opátom kláštora Sion neďaleko Myry.

Počas prenasledovania kresťanov v roku 310 mal byť väznený a mučený. Jeho rodičia, ktori umreli príliš skoro, boli veľmi bohatí, ale Mikuláš všetok zdedený majetok porozdával chudobným. Tento jeho čin je priamo potvrdený biskupmi Ambrosiom z Milána a Basiliom z Caesareyi zo 4. storočia.
Ďalšími textovými analýzami sa zistilo, že legendárny Mikuláš je dokonca možno spojením dvoch historických osôb: biskupa Mikuláša z Myry, ktorý žil v 4. storočí a jeho menovca, opáta zo Sionu, ktorý bol biskupom v Pinore a zomrel 10. decembra 564 v Lýcii.
Pozostatky Mikuláša boli po obsadeni Myry moslimami prenesené do talianského prístavného mesta Bari. Z jeho hrobky vyteká vonná látka nazývaná myrha.
Na rozdiel od sv. Martina je uctievaný nielen latinskou ale i gréckou cirkvou. Je patrónom Ruska, Chorvátska, Srbska. Ďalej patrónom námorníkov, kupcov či obchodných cestujúcich, miništrantov a detí. Za svojho ochráncu si ho prisvojili i lekárnici, právnici, väzni, lodiari, študenti, mäsiari, krajčíri, atď. Od 6. storočia ho uctievajú Gréci, neskôr Rusi, v Nemecku sa jeho kult šíri od 10. storočia a od 11. st. sa jeho vplyv rozmáha po celej Európe.
Sv. Mikuláš je tradične zobrazovaný v rúchu katolíckeho biskupa červeno-bielej farby, nesie pastiersku palicu a na hlave má mitru.

6.december a s ním spojené zvyky
Od 13. storočia sa v tento deň v kláštorných školách usporadúvala detská hra ´na biskupa´ (ludus episcopi puerorum), vrámci ktorej si deti mohli zvoliť svojho ´detského biskupa´. Tento potom kázal dospelým a mohol ich za ich skutky pokarhať. S hrou sa spájali i slávnostné sprievody.
Od 15. storočia je známy zvyk ´plnenia lodičiek´. Z papiera sa skladali mikulášske loďky, do ktorých mal svätec vložiť svoje dary. Vznik tohoto zvyku pravdepodobne súvisel s patronátom nad námorníkmi. Papierové lodičky boli neskôr nahradené ponožkami, topánkami a čižmami. Keďže ľudia v stredoveku ešte nepoznali jedenie z tanierov, ale z jednej spoločnej misy, boli ponožky a topánky, sušiace sa predo dvermi, tým najlepším miestom, kam mohol sv. Mikuláš nadeliť sladkosti, jabĺčka či oriešky každému zvlášť. Tento zvyk sa spája s legendou obdarovania troch chudobných sestier a zodpovedá holandskému ´Korbschüttetag´, kde deti položili jablkami, orechmi a koláčmi naplnené koše do bezprostrednej blízkosti ohňa a akonáhle hrozilo, že začnú horieť, vysypali ich do stredu izby a deti sa mohli vrhnúť na ich obsah. Horiace koše boli symbolom skončeného leta, ktoré darovalo ľuďom úrodu.
Zvyk s rozdávaním darčekov mal zo začiatku symbolický charakter. Chudobným sa darovali tie najpotrebnejšie veci k existencii a k tomu niečo na jedenie a pitie. V čase reformácie sa darovanie darčekov presunulo na Vianoce a zároveň sa začali obdaruvávať i deti. Odkedy sú Vianoce oslavované ako sviatok rodiny, dostávajú dary i dospelí.
Zvyk odmeňovania poslušných detí a karhania tých neposlušných je zasa spojený s cirkevným poradím perikop (výňatky z biblie čítané pri omši). 6. decembra sa čítala stať z Evangélia podľa Matúša, Mt 25, 14-23. V nej trom sluhom rozdelil ich pán talenty (starogrécka hmotnostná a peňažná jednotka). Keď sa po čase vrátil, museli mu povedať, čo s nimi urobili.
No a keďže zlo a lenivosť majú byť potrestané, sprevádza sv. Mikuláša čert s bičom a vrecom. Zlo stražené dobrom. V Nemecku je to Knecht Ruprecht, vo Francúzsku Pére Fouettard, vo Švajčiarsku Schmutzli, v Rakúsku Banat, v Chorvátsku Krampus, atď.

spracované podľa internetu, wikipédie

—————

Späť