Chybné držanie tela

16.06.2010 22:15

Vedci z Univerzity Saarland v Homburgu (Nem.) uverejnili výsledky štúdie s 1600 deťmi a mládežou vo veku od 6 do 17 rokov, podľa ktorej 40% účastníkov nebolo schopných udržať svoje telo v stoji vzpriamene. Deti stáli zhrbene, hlava im padala vpred, plecia mali ovisnuté, telo bolo značne naklonené dopredu alebo dozadu.
Príčinou tohoto problému nie je iba nedostatok športu a ochabnuté svalstvo. Lekárom sa po prvýkrát podarilo dokázať, že narušené vnímanie vlastného tela je spojené s nesprávne trénovaným zmyslovým vnímaním. Časté pozeranie televízora či hranie počítačových hier vedie k nadmernému trénovaniu vizuálneho systému, ktorý následne dominuje pri ovládaní držania tela a jeho pohybov.
Ostatné zmyslové vnemy sú potlačené a deťom sa potom nedarí optimálne koordinovať držanie tela.
Jednoduchými cvičeniami sa môžete presvedčiť, či vaše deti netrpia poruchami rovnováhy. Dieťaťu sa musí podariť udržať rovnováhu pri stoji na jednej nohe a naboso aspoň 15 sekúnd. Komu sa to podarí aj so zavretými očami, má dobre vyvinutý cit pre rovnováhu.
Deti však môžu mať i vrodenú chybu držania tela.
Bližšie informácie pre tých, ktorí ovládajú nemčinu, nájdete na www.kidcheck.de -
ak nemčinu neovládate, môžete si pozrieť aspoň názorné fotografie kontrolných cvičení ( v "selbst testen")

—————

Späť