11.11. Sankt Martin – Laterneumzug / Lampiónový sprievod na Sv.Martina

15.06.2010 21:53

Lampiónový pochod na sv. Martina je obľúbenou každoročnou oslavou detí a dospelých v mnohých regiónoch Nemecka, Rakúska a Švajčiarska. Už niekoľko týždňov dopredu sa deti učia pesničky, typické pre tento večer (Martinslieder) a spolu s vychovávateľkami či učiteľkami si majstrujú jednoduché lampióny.

Podľa legendy bol Sankt Martin (Martin z Tours) vojakom, ktorý v jeden obzvlášť chladný zimný večer preťal mečom vlastný vojenský plášť a podelil sa oň s mrznúcim polonahým žobrákom. Možno sa práve po tomto čine, keď sa mu nasledujúcu noc vo sne zjavil Ježiš, odetý do darovanej polovice plášťa, rozhodol skoncovať s kariérou vojaka a pomáhať chudobným v službách Božích. Stal sa z neho biskup a neskôr bol vyhlásený za svätého.
Podľa regiónov sa v tento večer konajú rôzne zvyky. Celá perepúť sa vyberie spoločne do chladných a tmy ponorených ulíc mesta či dediny. Deti si nesú rozsvietené lampióny a spievajú spolu s rodičmi už spomínané piesne. Niekde sa chodí od domu k domu a deti si vyspievajú sladkosti, pečivo či ovocie. V mestách sa väčšinou skupina vyberie k nejakému blízkemu parku. My sme sa so synom zúčastnili už dvoch takýchto sprievodov. Prvýkrat bola v parku postavená obrovská vatra, druhýkrat boli na celej lúke rozložené a v stromoch povešané desiatky kahancov. A spievali sme.

Niekde sa pripravujú i scénky s delením plášťa, inde (ako napríklad u nás) sa rozdávajú perníky v tvare husi. “Jedenie husi” je typické pre tento deň, ale existuje niekoľko legiend, ktoré ozrejmujú pôvod spomínaného zvyku. Jedna z nich hovorí, že keď mal byť Martin vymenovaný za biskupa, necítil sa byť hodným preukázanej pocty, a tak sa schoval do stajne s husami. Tie, vyľakané nečakaným návštevníkom, spustili také hlasné gáganie, že bol nakoniec prezradený a musel prevziať úrad biskupa.

No a na koniec večera sa rodičia môžu zahriať vareným vínkom, deti detským punčom a potom väčšinou už riadne uzimení odchádzaju spoločne domov a zo všetkých strán ešte dlho počuť štebotavé hlásky detí, ktoré si naďalej pospevujú :”Laterne, Laterne, Sonne, Mond und Sterne…”

—————

Späť